• Diễn văn khai mạc Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn
  | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
 • tài liệu tập huấn tt 14/2018 chuẩn hiệu trưởng
  | 102 lượt tải | 2 file đính kèm
 • tài liệu tập huấn tt 20/2018 chuẩn giáo viên
  | 94 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định ra đề kiểm tra lớp GDTTSKBC
  | 94 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bảng chấm công học viên lớp GDTTSKBC
  | 101 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bảng chấm công giáo viên lớp GDTTSKBC
  | 96 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định coi, chấm kiểm tra lớp GDTTSKBC
  | 104 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biên bản tổng kết lớp GDTTSKBC
  | 107 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định phân công dạy lớp GDTTSKBC
  | 95 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án GDTTSKBC tập 4
  | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án GDTTSKBC tập 5
  | 123 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi LS&ĐL tập 4 GDTTSKBC
  | 122 lượt tải | 1 file đính kèm