• z2180785222053_694643200203156b069fdb22ad032a97_b08b4bcea2
 • z2180785222079_c2075f0d4f6928a4c360363268ad64fe_592b05dc5e
 • z2195776751177_06cf3f1122396be2b14a7eb941d5dbdf_c4983481a2
 • z2195776764912_3b74742608b6f547c4fe4b96d2178adb_05c6083306
 • z2195776787383_d5f746fa2c4a93ae1ca21e3a7a15aa4c_7784466aa7
 • z2195776809416_27d772aae600d868a71a471cd8476c34_c54030393d
 • z2195776828324_fdc72cb596d33ec9bc27831ee73916d7_727c2019d8
 • z2195776831967_10e49c8a8adbe8172485c51a6d3da5a4_f01defbf3e
 • z2195776827271_8bfa2d7c5cacf186b7213b3a4f6ba1a5_bc5de3e5df
 • z2195776832717_d0fcb9098cdbf8f4f6ee5cb97f438d19_647aa7b666
 • z2180785234006_3be242cf622dfd733f6764611dbb354c_03c596135e
 • z2195776834755_69afb5ea74e7446dff64937cbcaae804_5c4a6b6822
 • z2195776833565_5ec670bb248e79150c67984a4c49ed52_0dcc692239
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Đối với học sinh, những hoạt động trải nghiệm luôn giúp các em hình thành và ...
    Được trải nghiệm cũng là cơ hội để các em ý thức được tầm quan trọng của việc học tập và quyết tâm nỗ lực cố gắng hơn nữa trong các lĩnh vực hoạt động của bản thân. Hoạt động trải nghiệm góp phần hình thành phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù của học sinh. Chính vì thế ngay từ đầu năm học, trường PTDTBT TH  Pa ...
> Xem chi tiết

Tuần lễ học tập suốt đời

Tuần lễ học tập suốt đời

Thực hiện Kế hoạch số 1157/PGDĐT ngày 23/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ...
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2